top of page
3014539 planbord.png

Organisatie en bedrijfsvoering

Algemene cijfers

2021 was het tweede jaar waarin de coronapandemie veel invloed had op ons werk. Net als in 2020 lag ook in 2021 het verzuimpercentage hoog. Voor welzijnszorg lag het gemiddelde op 6,7% (bron: CBS). Voor MeerVoormekaar komt het ziekteverzuim voor 2021 uit op 9,7% en dat is een flinke stijging ten opzichte van 2020 (6,3%). De oorzaak was vooral een zestal langdurig zieken, waarvan drie medewerkers geconfronteerd werden met long-covid klachten. De andere drie collega’s vielen uit vanwege ziekten die niet werkgerelateerd waren, maar voor de desbetreffende medewerkers ingrijpende gevolgen hadden.  

37

400

3,2%

cijfers bedrijfsvoering-01.png

De ontwikkeling van MeerVoormekaar 

Als organisatie vinden we het belangrijk om ons te blijven ontwikkelen. De maatschappij verandert, we doen nieuwe inzichten op en we zijn altijd op zoek naar manieren om ons werk beter te kunnen doen. Dit zijn vijf belangrijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar:

De maatregelen maakten het in 2021 uitdagender om vrijwilligers te werven en te behouden. Gelukkig konden de jaarlijkse bedankavonden, in aangepaste vorm, in zowel Druten als Wijchen doorgaan, zodat we ruim 420 vrijwilligers hebben bedankt voor hun inzet.

 • De overgang naar twee gebiedsteams 

In 2021 hebben we de organisatie structuur grondig bekeken en we zijn tot de conclusie gekomen dat een wijziging in onze organisatie noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de vraag die aan ons wordt gesteld. De manier waarop we deze wijzigingen vorm moesten geven, is mede uitgedacht met 14 collega’s. Zij hebben ook onze kernwaarden vastgesteld namelijk: 

 • Betrouwbaarheid 

 • Betrokkenheid 

 • Samenwerking 

 • Humor 

 • Creativiteit 

De uitkomst van dit proces is de overgang naar twee gebiedsteams, Druten en Wijchen, per 1 januari 2022. In een gebiedsteam zijn al onze vakgebieden vertegenwoordigd. Beide gebiedsteams hebben een deeltijd assistent-teammanager. Voor Wijchen is dat Frank Thijssen en voor Druten is dat Joey Groenendijk. Zij hebben ieder 10 uur per week beschikbaar om deze taak uit te voeren. Tevens is de functie van teammanager, ook deeltijd, ingevuld door Maartje Bugter. Deze functies vervangen de voormalige coördinatoren, qua overhead is er geen sprake van uitbreiding maar wel van meer leidinggevende taken. In 2022 gaan we de eerste resultaten zien van deze aanpassing.    

 • HR-adviseur

Met de pensionering van onze HR-adviseur hebben we ervoor gekozen onze HR door een externe partij te laten uitvoeren (HR5). Zij deden al onze salarisadministratie en arbodienstverlening, maar verzorgen nu bijvoorbeeld ook het bijhouden van loopbaanbudgetten, CAO-wijzigingen, etc. Dit zorgt voor meer continuïteit in ons HR-werk en zo we kunnen ons meer richten op ons vak: welzijnswerk.  

 • Verhuizing locatie Druten 

In Druten is onze kantoorlocatie verhuisd naar leefstijlcentrum De Remise. Dit is een verzamelgebouw met verschillende zorg- en welzijnsaanbieders dicht bij het centrum. Hierdoor zijn we nog bereikbaarder geworden voor inwoners.  

 • Inrichten Vraagpunt 

Samen met het Sociaal Wijkteam Wijchen zijn we op 24 juni begonnen met het Vraagpunt. Het doel is om binnenkomende vragen beter te organiseren. Lees hier meer over het Vraagpunt. 

 • Doorontwikkeling personeel 

Er zijn enkele medewerkers vertrokken door een andere baan, ziekte of pensioen. Hun taken zijn overgenomen door nieuwe mensen. Jonge, talentvolle medewerkers, een nieuwe trainee, of medewerkers uit een andere sector. In 2021 konden we onze vacatures goed kunnen invullen. 

 • Doorontwikkeling financiële boekhouding 

In 2021 hebben we ons facturatiesysteem geautomatiseerd waardoor facturatie soepeler verloopt. Deze verandering verhoogt de kwaliteit van onze dienstverleningen enorm. Onze hele vervoersplanning is nu gekoppeld aan het facturatiesysteem, en ook bij de dagbegeleiding is dat het geval. Daarbij hebben we ondanks Covid-19 wederom een jaar gedraaid met zwarte cijfers waaruit blijkt dat we strak gestuurd hebben op de kosten en ook nieuwe fondsen hebben aangeschreven voor extra middelen. Er is geen beroep gedaan op extra Covid-19 subsidies van welke instantie dan ook. 

Netwerk in beeld 

Netwerk in kaart 2021_edited.png

Raad van Toezicht & Ondernemingsraad

Raad van Toezicht

In 2021 heeft de Raad van Toezicht vier keer vergaderd. Ook is er een beleidsdag geweest waarbij de Raad van Toezicht, de directie, de controller en de teammanager bij elkaar zijn gekomen.


De leden van de Raad van Toezicht:
 

 • Han Bekkers (voorzitter)

 • Bas van Snippenburg (juridische zaken)

 • Yvette Akkermans (financiën) 

 • Stan van Haaren

 • Annelies Megens

Ondernemingsraad

Voor de ondernemingsraad was het een lastig jaar. Twee van de drie leden hadden namelijk te maken met langdurige ziekte. Hierdoor kon de OR in plaats van tien keer, slechts zes keer samenkomen. Voor de wijziging in de organisatie heeft de OR een positief advies gegeven.

De leden van de Ondernemingsraad:

 • Marielle van Swaaij (voorzitter)

 • Germa Lagarde (secretaris)

 • Gertie de Moor

 

bottom of page