top of page
3014539 planbord.png

Organisatie en bedrijfsvoering

Weinig ziekte, veel vrijwilligers

Als we kijken naar onze interne organisatie zijn we blij met een laag ziekteverzuim. In 2019 was dat met 3,2% ver onder het landelijke gemiddelde van 5,7%. Mede daardoor konden we meer uren hulp inzetten dan we voor dit jaar hadden gepland. Wat ons ook plezier doet is de grote betrokkenheid van Drutenaren en Wijchenaren bij ons werk. Met 37 medewerkers - en maar liefst vijfendertig nieuwe vrijwilligers’ - zijn er meer dan 400 inwoners die hun steentje bijdragen aan de leefbaarheid in hun gemeente.

untitled-infogr_45370526.png

37

400

3,2%

Vrijwilliger.png
thermometer.png
medewerkers.png

medewerkers

vrijwilligers

ziekteverzuim 

3 vernieuwingen

Aansluiten bij behoeften. Laagdrempelig zijn in contact. En tegelijk professioneel in onze organisatie. Die drie zaken vinden wij belangrijk in onze manier van werken. Om dat blijvend te bereiken hebben we in 2019 intern een aantal vernieuwingen in gang gezet. We zetten ze voor je op een rijtje:

 

  • Website

Een groot deel van alle communicatie gaat tegenwoordig online. Ook bij ons. Daarom vonden wij het belangrijk om onze website te vernieuwen. Sinds maart is de nieuwe MeerVoormekaar site online. Inwoners vinden daar onze activiteitenagenda en belangrijk nieuws. Door de koppeling met social media staan we ook online in verbinding met elkaar.

  • Registratie

Hoe handig zou het zijn om inzicht te hebben in het aantal knelpunten in een wijk, straat of gezin? Dat leek ons ook. Om alle activiteiten goed bij te houden zijn we gestart met Regicare: een systeem waarin we dat alles registreren en op termijn ook onze (financiële) administratie zullen bijhouden.

  • Intervisie

We willen onze medewerkers ruimte geven om te reflecteren op hun werk en te leren van elkaar. In 2019 zijn we daarom begonnen met intervisie. Een externe supervisor heeft de eerste twee bijeenkomsten begeleid. Nu kunnen onze medewerkers zelfstandig hun intervisiegroepen voortzetten. Zo vergroten we onze professionaliteit.

Raad van Toezicht & Ondernemingsraad

Raad van Toezicht

Afgelopen jaar is onze RvT voor een themabijeenkomst en hun reguliere bijeenkomsten zeven keer bij elkaar geweest. Daarnaast hebben ze sollicitatiegesprekken gevoerd voor nieuwe leden. Met de komst van Bas van Snippenburg – juridische zaken – en Yvette Akkermans met aandachtsveld financiën, is onze Raad van Toezicht weer compleet. Deze onafhankelijke leden zijn voor vier jaar aangesteld. De overige leden zijn:

 

- Han Bekkers (voorzitter)
- Stan van Haaren
- Annelies Megens

Ondernemingsraad

De samenstelling van onze ondernemingsraad is afgelopen september vernieuwd. De OR bestaat sindsdien uit:

  • Yvonne Duijndam († 2020) 

       Zij vervangt Jeanny Evers.

  • Marielle van Swaaij
    Zij vervangt Germa Lagarde.

  • Gertie de Moor
    Zij vervangt Odette van der Donk.

bottom of page