top of page

"Ze kletsen aan een stuk door"

‘Zonder PlusBus vereenzamen deze mensen.’ De 68-jarige Bert, chauffeur geweest van beroep, kan het weten. Al tien jaar bestuurt hij de PlusBus in Druten. ‘Elke donderdag breng ik ouderen naar de dagbesteding, kapper, dokter of supermarkt. Natuurlijk help ik ze ook even met het sjouwen van de boodschappen.’

 

Volgens Bert geeft het mensen meer vrijheid. ‘Voor de weduwe die ik al jaren naar Aquafit breng bijvoorbeeld, omdat ze niet zover kan fietsen. Veel ouderen hebben geen partner meer en wonen alleen. Daarom is de sociale functie erg belangrijk: ze komen kletsend de bus in en gaan er kletsend weer uit!’

De Plusbus wordt al jarenlang gereden door vrijwilligers van MeerVoormekaar. Dit jaar zijn we gestart met de avondbus, zodat ouderen ook ’s avonds de deur uit kunnen. De foto hiernaast is van de OpStapbus die in Wijchen rijdt.

 Ouder worden

Ondanks hun stijgende leeftijd willen ouderen blijven doen wat ze leuk én belangrijk vinden. Soms hebben ze daar wat praktische ondersteuning bij nodig. Zoals bij een klusje in huis of bij het verplaatsen van A naar B. Maar wij bieden meer. Zo kunnen ouderen ook bij ons terecht voor een luisterend oor of advies over zelfstandig blijven wonen. We zetten een aantal van de hoogtepunten voor je op een rij.

 

Een beetje leuker en makkelijker

In Wijchen-Zuid brachten we welzijnsbezoeken aan 70-plussers. We bespraken wat hen bezighoudt. En hadden het over zingeving, eenzaamheid, maar ook over welke leuke activiteiten ze missen. Daardoor konden wij ons aanbod beter afstemmen op de aanwezige behoeften. Denk hierbij aan een open eettafel, het inloopmoment KBO & RIBW, mantelzorg-café, het BOS project (bezoek- en opvangservice) en de knutselmiddag. In Wijchen is afgelopen jaar het senioren ontmoetingscentrum ‘Villa Sterrebosch’ geopend (daarover lees je meer in het verhaal van Herman).

‘Bingo doen wij niet, dat is er al genoeg! Wij bieden juist vernieuwende activiteiten.’ Aldus Herman Peek (74), voorzitter van Stichting Senioren Ontmoetingscentrum Wijchen, over het nieuwe centrum Villa Sterrebosch. ‘Ouderen kunnen elkaar hier op een laagdrempelige manier ontmoeten. Ze hoeven niet eenzaam in hun appartement te zitten. Drie dagen in de week kunnen senioren gewoon binnenlopen op onze prachtige locatie. We hebben ruimte voor ontspanning. Zo is er de spellenmiddag of zangmiddag. Maar we hebben ook aandacht voor leren en informeren. Denk aan een lezing over sterrenkunde of een workshop bloemschikken. Op die manier proberen we eenzaamheid onder senioren tegen te gaan. En gelukkig weten steeds meer mensen ons te vinden.’

Seniorencentrum Villa Sterrebosch is sinds november open en wordt gerund door vrijwilligers. Onze medewerkers zijn adviserend betrokken bij zaken als regelgeving of het opzetten van activiteiten en coördineren het contact met de andere wijkcentra.

Geen bingo, maar pubquiz tegen eenzaamheid

rock en rol ouderen villa sterrenbosch.p
spreukwolk met tekst.png

Hulpdienst voor ouderen in Druten & Wijchen

002.png

78 vrijwilligers

(14 nieuwe)

Welzijnsbezoeken Wijchen-Zuid

000.png
002.png

Hulp bij

 • vervoer naar het ziekenhuis

 • tuinonderhoud

 • boodschappen

 • klusjes in huis

 • maatje aan huis

31 huisbezoeken

170 inwoners

doorverwezen

Plusbus en Opstap

004.png

 23 knelpunten opgelost door een welzijnsaanbod, 17 knelpunten opgelost met een maatwerkvoorziening of verhuizing

We hebben ook oog voor de gezondheid van ouderen. Zo hebben we afgelopen december lunch georganiseerd voor senioren over het thema ‘gezond eten en bewegen’. 

001.png

Ouderenconsulent Druten

 • Ondersteuning SWT voor 16 uur per week

 • 38 huisbezoeken inclusief opvolging welzijnsbezoeken’

002.png

Voor minder mobiele ouderen is het lastig om ergens te komen. Daarom bieden wij vervoersdiensten. Met OpStap in Wijchen en de PlusBus in Druten brengen we ouderen waar ze heen willen.

Opstap

- 21.000 ritten

- circa 80 vrijwilligers

De PlusBus

o    8150 ritten (verdubbeling t.o.v. 2018)
o    Nu ook een avondbus
o    Nieuw tarief: € 1,- 
o    Nieuwe folder en nieuwe vrijwilligers 

untitled-infogr_45647323.png
leuker en makkelijker.png
003.png

Administratieve hulp Wijchen

161 mensen geholpen

5 vrijwilligers

003.png

Internetcafé voor ouderen in bibliotheek Wijchen. 40 weken per jaar open 

Formulierteam Druten. 44 aanvragen (45% groei)

untitled-infogr_45647323.png

Ouderenconsulent Wijchen

- 77 huisbezoeken inclusief opvolging welzijnsbezoeken 

- ondersteuning Sociaal Wijkteam voor 16 uur per week

- circa 80 inwoners doorverwezen

003.png

48 uitgevoerde aanvragen tuinonderhoud

003.png

Administratieve ondersteuning Druten. 96 aanvragen (35% groei)

004.png

‘De Seniorengids’ is het activiteitenboekje dat we hebben uitgebracht, zodat ouderen precies weten welke activiteiten of ondersteuningsmogelijkheden er voor hen zijn in Wijchen. Oplage 2000 stuks. 

161 

003.png

Eenzaamheid, dementie en mantelzorg

untitled-infogr_45618946.png

Voor ouderen ligt eenzaamheid op de loer en is het risico op ouderdomskwalen zoals dementie groter. Daarom organiseren we een aantal activiteiten specifiek gericht op deze onderwerpen.

Bijeenkomsten met MEE Bruggenbouwers 

- Netwerkcoaches en bruggenbouwers wisselen ervaringen uit. 
- We werken samen aan verbetering van de trajecten en een collectief aanbod.  

untitled-infogr_45618946.png
untitled-infogr_45618946.png

Alzheimercafé Wijchen 

- Iedere 3e woensdag van de maand een ander specifiek thema. 

- 30 tot 50 bezoekers per keer.

Kerngroep dementie 
- Nieuwe start gemaakt 
- Signaleringskaart uitgebracht.

untitled-infogr_45618946.png

Versterken contacten buurtbewoners in Zuiderhoek (iedere maand)

untitled-infogr_45618946.png

13 trajecten netwerkcoaching gestart (waarvan 9 afgesloten)

untitled-infogr_45618946.png

Naarmate de leeftijd stijgt, wordt veiligheid steeds belangrijker. Daarom organiseerden we ook dit jaar een valtraining en meerdere informatiebijeenkomsten over veiligheid. 


o    100 personenalarmeringen vervangen 


o    Met een personenalarmering kan een oudere door een druk op de knop een noodsignaal verzenden.

dementie en eenzaamheid.png

Wij beseffen hoe ontzettend belangrijk mantelzorgers zijn. Daarom geven we hun onze blijk van waardering, ondersteunen we hen in Druten praktisch met cursussen en bieden we ze momenten van ontspanning.

 • 500 mantelzorgcomplimenten uitgereikt

 • Mantelzorgdag - 120 deelnemers

 • 10 mantelzorg koffieochtenden

  • 150 deelnemers

 • 14 wandelingen voor mantelzorgers

  • 56 deelnemers

 • 8 mindfulnessbijeenkomsten

  • 36 deelnemers

 • 2 cursussen

  • 30 deelnemers

Waardering mantelzorg.png

Mantelzorg vindt niet alleen plaats rondom ouderen. Er zijn steeds meer jonge mantelzorgers en ook voor hen willen we aandacht hebben. Omdat deze mantelzorgers andere behoeften hebben, stemmen we ons aanbod steeds beter op hen af.

Ankie Cuijpers (66) is sinds vijf jaar fulltime mantelzorger. ‘Mijn man heeft al 40 jaar MS. Hij kan alleen zijn linkerhand bewegen en heeft dus verzorging van mij nodig. Ik lever wat vrijheid in, maar geef hem er veel vrijheid mee terug.’ Voor Ankie is contact met andere mantelzorgers heel belangrijk, daarom is ze blij met de activiteiten van MeerVoormekaar. ‘Even iets anders doen met mensen aan wie je niet alles hoeft uit te leggen. Met elkaar delen we een vergelijkbare situatie en dat zorgt voor begrip. We luisteren zonder oordeel naar elkaars verhaal én het is gewoon heel gezellig. Van koffie- en wandel ochtenden tot leerzame, inhoudelijke activiteiten. Ik zou het echt missen als het er niet was.’

Ondersteuning van en activiteiten voor mantelzorgers worden door MeerVoormekaar georganiseerd en begeleid.

We moeten ons

verhaal kwijt

verhaal mantelzorg.png
spreukwolk met tekst.png

Zelfstandig wonen

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis. Dat betekent dat ouderen op tijd moeten nadenken welke aanpassingen er nodig zijn aan hun woning. Wij helpen ouderen daarbij. Dat doen we bijvoorbeeld preventiebijeenkomsten die we samen met de gemeente Druten, GGD en de ouderenbond organiseren.

 • Preventiebijeenkomsten gericht op zo lang mogelijk zelfstandig wonen

  •  2 bijeenkomsten in Deest

   • 30 deelnemers

  • 2 bijeenkomsten in Puiflijk

   • 80 deelnemers

langer zelfstandig wonen.png

Langer zelfstandig en duurzaam wonen Wijchen
Afgelopen jaar is een deel van de woonadviseurs Bewust Wonen verder opgeleid tot energiecoach. Dat zijn gecertificeerde vrijwilligers die tips geven om woningen energiezuiniger te maken en informatie verstrekken over verschillende energiemaatregelen. Advies over langer thuis wonen en het verduurzamen van een woning wordt dus nu gegeven door dezelfde coach.

 • 8 energiecoaches in Wijchen

 • Kader opgesteld voor de inzet van woonadviseurs/energiecoaches.

 • In 2020 gaan de woonadviseurs/energiecoaches breed advies geven over veilig, comfortabel en duurzaam wonen.

bottom of page