top of page

Sterke buurt

Sterke buurten zorgen voor een sterke samenleving. Daarom besteden wij veel tijd aan het versterken van buurt-, wijk- en dorpsnetwerken. We kijken goed naar de wijk of de buurt waarin we werken en stemmen onze werkwijze daarop af. Onze dorpsondersteuners, en vooral de bewoners zelf, spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid. Komen wijkbewoners met goede initiatieven? Dan ondersteunen wij ze. En als het tussen buurtbewoners even niet goed loopt, helpen we hen via buurtbemiddeling om zelf een oplossing te vinden. Benieuwd hoe we dat in 2020 hebben gedaan? We zetten het voor je op een rij. 

 

aan de slag.PNG

De kracht van dorpsondersteuners en buurtnetwerken

Afgelopen jaar investeerden we extra op Alverna. Dit werd bekostigd uit extra middelen die via het innovatie budget door de gemeente Wijchen beschikbaar is gesteld. Het doel was een verbindende factor te zijn. Buurtnetwerker Frank Thijssen is begonnen door de wijken in te gaan en nieuwe contacten te leggen. Hierdoor kon hij ondersteunden bij het opzetten van een nieuwe dorpsraad en tijdens de kerstdagen organiseerden we ‘small talks’ met inwoners van wie we wisten dat ze alleen kerst vierden. Ook begonnen we met het realiseren van een skatebaan samen met initiatiefneemster Cynthia Spence, de dorpsraad en de school.

Onze dorpsondersteuners zijn eind 2019 aan de slag gegaan in Bergharen, Hernen en Leur. Ondertussen zijn ze bekende gezichten geworden onder de inwoners. 

De dorpsondersteuners hebben een uitgebreid netwerk opgebouwd. Dat netwerk bestaat niet alleen uit inwoners, maar ook uit organisaties, verenigingen en scholen. Zo kwamen er hulpvragen vanuit de 
bibliotheek, en de voedselbank. Tijdens de kerstdagen hebben de dorpsondersteuners met de ondernemersvereniging inwoners gevraagd om kerstbomen te versieren. En scholen vroegen ondersteuning bij het opzetten van een ‘Hart onder de riem’-actie waarbij door leerlingen gebakken hartjeskoekjes werden uitgedeeld. Het werk van de dorpsondersteuners heeft er ook voor gezorgd dat inwoners meer vragen durven te stellen. Hierdoor kunnen ze eerder ondersteuning bieden  

acties dorpsondersteuners.PNG
effect dorpsondersteuners.PNG

‘Onze dorpsraad heeft sinds corona één keer fysiek vergaderd en toch al een heleboel bereikt!’ Remi Arends – 70 jaar en dorpsraadvoorzitter – vindt een dorpsraad een onmisbaar orgaan. ‘Ik denk dat het belangrijk is voor de leefbaarheid van Alverna. Om leegloop te voorkomen en ons dorp aantrekkelijk te houden voor jongvolwassenen. We zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen. En we houden contact met de bewoners, de gemeente en andere organisaties. Elke maand vergaderen we online. Frank van MeerVoormekaar sluit regelmatig aan en geeft fantastische ondersteuning. Natuurlijk willen we graag fysiek contact met bewoners. Maar ik ben er trots op dat we in dit coronajaar zijn gestart en zelfs wat activiteiten konden organiseren. Zoals het jubileum van de dorps-
winkel, waarmee we de ernstig zieke eigenaar in het zonnetje hebben gezet.’ 

Nieuwe dorpsraad in coronatijd 

medewerkers.png
Beweeg je muis over de afbeelding 

Sterke buurten door buurtbemiddeling

buurtbemiddeling.PNG

In iedere buurt ontstaat wel eens onenigheid tussen bewoners. Soms komen buren of buurtgenoten daar samen niet uit. Wij helpen bewoners dan met buurtbemiddeling. In 2020 zijn er 70 nieuwe ondersteuningsvragen binnengekomen en hebben we er 75 afgesloten. Aan het einde van het jaar stonden 18 vragen nog open.

Initiatieven uit de wijk

In een sterke buurt zetten inwoners zelf initiatieven op die de leefbaarheid in hun buurt vergroten. Wij bieden de initiatiefnemers praktische ondersteuning. Soms is er een kleine financiële ondersteuning nodig om een project op te starten. In Wijchen en Druten zijn daarvoor twee fondsen beschikbaar. Inwoners kunnen een Meerdoenertje aanvragen (maximaal € 300,-) of een beroep doen op het Buurtfonds (maximaal € 5.000,- met 50% cofinanciering). Afgelopen jaar zijn vijftien Meerdoenertjes en drie Buurtfondsaanvragen goedgekeurd. 

initiatieven wijk.PNG
bottom of page