top of page
luchtballon.png

 

Als MeerVoormekaar mochten wij in 2019 mensen samenbrengen. Inwoners in een burenruzie leerden elkaar begrijpen, lotgenoten vonden herkenning bij de ander en ouderen ontmoetten elkaar in hun eenzaamheid. Maximaal aansluiten bij de behoeften die spelen in Druten en Wijchen betekende voor ons dat we kozen voor een - deels - vernieuwde aanpak. Zo stonden preventieve activiteiten en nieuwe samenwerkingen dit jaar centraal. Met andere organisaties, maar bijvoorbeeld ook met scholen. In vier ontwikkelingen zie je terug dat wij constant de verbinding blijven zoeken.  

Een jaar van verbinding

  • Van een-op-een naar groepen

We hebben een deel van onze individuele ondersteuning vervangen door groepsbijeenkomsten. Denk aan cursussen voor ouders van pubers, socialmediatraining op scholen en het NAH-café voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel.    

 

  • Ondersteunen in dorpen

Een nieuwe vorm van dienstverlening zijn onze dorpsondersteuners. Ze kijken vanuit de mogelijkheden van de bewoners wat oplossingen zijn. Daarbij staat altijd voorop dat de hulpvrager de regie én verantwoordelijkheid houdt.

 

  • Steeds meer samenwerken

Ondanks de beëindiging ervan heeft de coöperatie Rondom Wijchen ons meer en beter contact met samenwerkingspartners opgeleverd. Zo hebben we partners gevonden in organisaties als Pluryn, Driestroom en MEE Gelderse Poort. We hebben de verbinding gelegd en weten elkaar nu te vinden. Want samenwerken betekent weten wie waar goed in is, zodat we samen meer bereiken.

 

  • Meer één team

Samenwerking zoeken we niet alleen extern, maar ook intern. Onze drie afdelingen worden steeds meer een team, waarbij veel medewerkers hun eigen specialistische kennis hebben. Ook onze eigen organisatie blijven we versterken door te investeren in het vakmanschap van onze mensen.

praatgroep 2.png
een team.png
samenwerken.png
dorpsondersteuner.png

We willen met een vooruitziende blik inspelen op ontwikkelingen in onze gemeenten. Bijvoorbeeld met preventieve activiteiten waardoor jongeren uit de problemen blijven of voorzieningen waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Kortom alles waarmee we de volgende doelen bereiken:

 

  • Voorkomen dat mensen grotere problemen krijgen en afhankelijk worden van tweedelijns zorg.

  • Mensen helpen de regie over hun leven te houden of zelfs te verbeteren.

  • De sociale betrokkenheid bevorderen.

  • Kosten in de zorg besparen.

Een vooruitziende blik

Onze medewerker Fidan was zeven maanden zwanger toen we haar als collega’s verrasten. Ondertussen is haar dochtertje Ayse al even geboren, maar eraan terugdenkend raakt Fidan nog steeds ontroerd:

 

 

We zien elkaar

‘Mijn familie woont in Turkije en daar was ik wat verdrietig over. Mijn collega’s hadden dat door en zonder dat ik het wist, hebben ze een prachtige babyshower voor mij georganiseerd. Ik was zo verrast. Ik heb wel twintig minuten staan huilen. Een feest speciaal voor mij had ik nog nooit meegemaakt. De aankleding, cadeautjes, speeches. Zo bijzonder allemaal! Nu snap ik hoe blij de mensen die wij ondersteunen zijn als we iets voor hen doen. Wat wij voor cliënten willen betekenen begint bij ons echt intern, dat heb ik hierdoor wel gemerkt. Wij zien en steunen elkaar!’

- Fidan

 

wisselende polaroid - fidan 1.png
wisselende polaroid - fidan 2.png
bottom of page