top of page

"Hoop houden"

‘Thuis maakte ik ruzie. Op school was ik met veel bezig behalve met school. En op straat deed ik wat domme dingetjes.’ Fabio (22) blikt terug op zijn pubertijd: ‘Het ging niet zo goed. Ik zag alleen een zwart gat vol negativiteit.

 

Bij het jeugdhonk ontmoette ik Ronald. Hij liet me mijn eigen aandeel zien én leerde me dat ik zoveel meer kon bereiken in mijn leven. Nu, zes jaar later, ben ik leidinggevende van veertien mensen. Ik rap – onder andere in een gemeenteproject voor jongeren over schulden - en ik zie helder welke kansen ik heb gekregen. Door Ronald weet ik dat ik altijd hoop moet houden!’

Ronald van Goethem is een van onze jongerenwerkers in Druten.

Jeugd

Iedereen kan wel eens ondersteuning gebruiken bij het opgroeien of het opvoeden. Wij organiseren daarom activiteiten, cursussen en trainingen voor jongeren en hun ouders. En door het jongerenwerk ondersteunen we onze jongeren waar nodig. We delen graag een paar highlights van het afgelopen jaar.

Doen wat nodig is

Opgroeien in deze snel veranderende wereld is niet altijd makkelijk. Daarom ondersteunen wij jongeren door te doen wat nodig is. Op een manier die aansluit bij hun leefwereld. Zo stappen onze jongerenwerkers nu zélf op de scooter en zijn ze bereikbaar via Whatsapp.

900 - 1000

We hebben 900 à 1000 jongeren in Wijchen bereikt, 400 - 500 in Druten met activiteiten, zoals:
o    huiswerk- & studie-uurtje
o    open inloopavonden 
o    jongerenspreekuur 
o    gastlessen 
o    straatwerk

Aanwezig in het onderwijs
Social media is voor jongeren dé manier om met elkaar in contact te blijven. Ze leren van leeftijdsgenoten wat je er allemaal mee kunt. Maar wie leert hun de bijbehorende schaduwkanten? Sinds afgelopen najaar geven onze jongerenwerkers gastlessen op de Wijchense basisscholen (groep 6, 7 en 8), waardoor leerlingen meer ontdekken over de mooie en minder mooie kanten van social media.

 6 groepen 

6

doen wat nodig is.png

180 kinderen
 

180

Jongeren en autisme:
Nog een nieuw project zijn onze activiteiten voor kinderen met autisme. Het jongerenwerk in Druten is dit gestart samen met een ouder en Krekel Autisme Coaching.

Uit beeld in beeld Druten
Het project ‘Uit beeld in beeld’ hebben we in 2019 opgestart en loopt door tot september 2020. Na een wat moeizame start merkten we in het najaar dat het project toch zijn vruchten begint af te werpen. Ondertussen hebben we circa 35 jongeren gesproken. Sommigen hadden voldoende aan een kort en bondig advies, anderen begeleiden we wat langer.

Wat thuis of op straat gebeurt, heeft ook invloed binnen de school en omgekeerd. Daarom bespreken onze jongerenwerkers regelmatig met conciërges, zorgcoördinatoren of het management van scholen hoe het met individuele of groepen jongeren gaat. Zo heeft een van de jongerewerkers deelgenomen aan de externe zorgteams van het Maaswaalcollege en zijn ze 1 keer per week aanwezig op het Pax Christi College. En door dit contact kunnen we jongeren die we op straat of in de jongerencentra tegenkomen extra goed begeleiden .

Wat deden we nog meer?

 • Contact met jongeren over hun schoolgang. Wat extra motivatie door gesprekken of door ze thuis op te halen.

 • Twee collectieve activiteiten met Iriszorg gericht op voorlichting over middelengebruik.

 • Activiteiten waarmee we jongeren informeren over schulden en de weg naar hulp. In Druten hebben we samen met een ervaringsdeskundige – Fabio, uit bovenstaande verhaal - een rap geschreven. Zo wil hij andere jongeren waarschuwen en vertellen dat hulp vragen zin heeft.

‘MeerVoormekaar is er echt als je in moeilijke tijden hulp nodig hebt. Anders kon mijn dochter Pebbles nu waarschijnlijk nog niet fietsen.’ Blij vertelt Sophie (48) over de ondersteuning aan haar zesjarige dochtertje. ‘Nadat mijn man drie jaar geleden overleed, stond alles stil. Ik kwam niet toe aan dingen als mijn dochter leren fietsen. Op school merkte Pebbles wel dat ze als enige van haar klas niet kon fietsen. MeerVoormekaar heeft toen een fietsje geregeld en iemand die les kon geven: Rick. Een paar keer per week oefenden ze samen. Pebbles was enorm enthousiast. Zelfs in de regen wilde ze wel fietsen. Rustig remmen, hand uitsteken, alles heeft ze geleerd. Al na twee maanden kreeg ze haar fietsdiploma, die we natuurlijk trots hebben ingelijst!’

Rick Sölez is onze jongerenwerker in Wijchen.

"Trots op fietsdiploma"

spreukwolk met tekst.png

Een plek om te chillen

Waar kun je als jongere terecht? Bij MeerVoormekaar beseffen we hoe belangrijk een luisterend oor, een zetje in de juiste richting of gewoon een plek om even te chillen, voor jongeren is.

Place2b

Wat lijkt het ons mooi als er in jongerencentrum Place2b muziek gemaakt kan worden. Daarom zijn we in 2019 - samen met de gemeente Druten en het Pax Christi college – aan de slag gegaan om het centrum daar geschikt voor te maken. We hebben subsidieaanvragen ingediend bij het VSB fonds, Oranjefonds en de provincie Gelderland en van de laatste twee ook subsidie ontvangen. Jongeren van het Pax Christi college gaan tijdens hun stages meehelpen met het metsel- en timmerwerk. 

1458 - tieners gamen.png

‘Tjill-honk’ Deest
Tot afgelopen oktober was er in Deest geen ruimte waar jongeren elkaar konden ontmoeten. Onze jongerenwerkers hebben geholpen bij het opstarten van het Tjill-honk. En ondertussen zijn er al vijf activiteiten georganiseerd:  

 • FIFA-toernooi

 • Zaalvoetbal-clinic

 • Hiphop-clinic

 • Socialmedia-les

 • Kerstactiviteit

Kerstactiviteit
De jongeren die het Tjill-honk bezoeken, wilden rond kerst iets terugdoen voor hun omgeving. Daarom organiseerden we ‘Jong ontmoet oud’. Acht jongeren en tien ouderen hebben samen kerststukjes gemaakt. Er werd geluncht, geknutseld, gelachen en gekletst.  

Wat als er overlast is?
Soms levert het chillen van jongeren overlast op. Daarom zetten wij met onze jongerenwerkers minimaal twee keer per week straatwerk in. Hoe zag het straatwerk er in 2019 uit?
o    aanwezig op 22 vaste hanglocaties van jongeren 
o    iedere vrijdagavond 
o    overleg met de gemeenten, handhaving, politie en WT en Jeugd op Straat 
o    veel contact met jongeren die probleemgedrag vertonen 
o    extra aandacht voor de overlast in het Drutens Bosje 
o    aanwezig bij evenementen, zoals Drutens Festival, Leste Mert, Kermis, Carnaval 

!

:)

Opvoeden doen we samen

Opvoeden hoef je – gelukkig - niet alleen te doen. Ouders weten ons te vinden en kloppen regelmatig aan bij onze jongerenwerkers en jongerencoach. Daarnaast helpen we ouders met advies en trainingen. Een greep uit de cursussen van 2019, waarmee we circa 120 ouders hebben ondersteund:

- weerbaarheid in de opvoeding
- social media
- opvoedcarroussel
- omgaan met conflicten
- ouders van pubers  

Als ouder heb je wel eens wat te stellen met je puber. Hoe ga je daar goed mee om als je kind 18 is geworden, eigenlijk ondersteuning nodig heeft en nog thuis woont? In 2019 hebben we een pilotgroep gestart om te kijken of hier behoefte aan was. Dat bleek zo te zijn. 12 ouders hebben deelgenomen aan de zeven bijeenkomsten.

Ouders voor ouders
Samen met de gemeente, politie en jongerenwerk hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor de ouders van jongeren die veel op straat zwerven. Deze jongeren vallen onder de JOS-doelgroep (jongeren op straat). De ouders wilden graag praten over het gedrag van hun kinderen, het middelengebruik en over de mogelijkheden die politie, gemeente en jongerenwerk kunnen bieden. Er waren 15 ouders aanwezig. In 2020 gaat een deel van hen als oudergroep verder om samen de problemen aan te pakken.  

 

Gezinnen voor elkaar
Wij koppelen samen met MEE Geldersche Poort gezinnen die hulp kunnen gebruiken of kunnen bieden. Heeft het ene gezin wat ondersteuning nodig terwijl het andere gezin graag die praktische en laagdrempelige ondersteuning biedt? Dan is er een match!

 • Gezinnen voor elkaar

  • 11 steungezinnen

  •  8 matches

  •  5 thema-avonden

‘Allemaal je steentje bijdragen, maakt de wereld mooier!’ Daarom zijn Jeffrey Koelma (43), zijn vrouw en hun twee kinderen sinds het najaar steungezin. ‘Elke vrijdagmiddag komt er een energievol, zevenjarig jongetje bij ons thuis spelen. Mijn zoons (10 en 13) vinden het heus niet altijd leuk, maar ik vind zoiets een belangrijk deel van de opvoeding. Het vrolijke jochie heeft een probleem met zijn heup en gedraagt zich thuis best druk. Nu hebben zijn ouders één middag in de week even tijd voor hun dochter en voor elkaar.’ Jeffrey hoopt dat er nog veel steungezinnen bij komen: ‘Dit is nog een jong project, maar echt een mooi initiatief. Als iedereen elkaar zo gaat helpen, zou er een hoop minder - verborgen - ellende zijn.’

Jeffrey is met zijn gezin een van de 10 steungezinnen van ons project ‘Gezinnen voor Elkaar’. Steun- en vraaggezinnen worden door ons aan elkaar gekoppeld. Eens per kwartaal organiseren we een bijeenkomst voor de steungezinnen om tips, vragen en ervaringen uit te wisselen.

"Anderen helpen hoort bij onze opvoeding"

spelletje gezin.png
spreukwolk met tekst.png

Een goed gesprek

Écht contact start met een goed gesprek. Vaak gaat dat spontaan tijdens activiteiten, maar soms is het nodig om de agenda te trekken en individueel in gesprek te gaan. Zowel met jongeren of ouders individueel als met de jongere en zijn of haar ouders samen. In 2019 heeft ons jongerenwerk 135 casussen opgepakt. Denk aan gesprekken over echtscheiding van ouders, financiële problemen, huisvestigingsproblemen en andere knelpunten. een goed gesprek. Doorgaans en tijdens activiteiten, maar ook individueel:

 • Gesprekken met ouders

 • Gesprekken met jongeren

 • Gesprekken met ouders en jongeren samen

 • Gesprekken via de app. Onze jongerenwerkers zijn sinds afgelopen jaar ook via Whatsapp bereikbaar. Een laagdrempelige manier voor jongeren om online hun hart te luchten of om hulp te vragen.

bottom of page