top of page

"Net dat extra steuntje in de rug"

‘Ik moest uitkijken dat ik niet in een depressie belandde. Na mijn longoperatie zat ik zonder vrijwilligerswerk alleen thuis. De steun van mijn netwerkcoach hielp me er doorheen. Iedere week dronken we koffie, kon ik mijn verhaal kwijt en hielp hij met het uitzoeken van praktische dingen voor een nieuwe vrijwilligersbaan. Dat extra steuntje in de rug had ik nodig. Zonder hem had ik daar niet zo’n vaart achter gezet. Nu werk ik al een jaar vrijwillig bij het Radboudumc als gastvrouw. Ik verwelkom bezoekers en patiënten en ik kom weer onder de mensen!’

Willy Rouwendaal (64) over de ondersteuning door haar netwerkcoach Ed Blokpoel. Netwerkcoaches zijn vrijwilligers die door ons worden begeleid.

Meedoen & Ontmoeten

Meedoen in de samenleving is belangrijk voor iedereen. Soms gaat dat niet vanzelf. Daarom ondersteunen wij mensen die niet zo gemakkelijk meekomen en stimuleren we ontmoeting tussen bewoners. We delen graag een paar highlights van het afgelopen jaar.

Een beetje leuker en makkelijker

Wij bieden op verschillende manieren praktische ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. Denk aan hulp bij administratie, taalondersteuning voor nieuwe Nederlanders of ondersteuning van mantelzorgers.

001.png
001.png

Cursussen in Wijchen:
•    ‘Omgaan met je geld’ 
•    ‘Uit detentie en nu?’

De Nederlandse taal Druten
Taal is essentieel om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom organiseren we het Taalcafé en koppelen we taalmaatjes aan inwoners die beter Nederlands willen leren spreken.  

Promotieactie Sint Pannenkoek Druten: Samen met de vrijwilligers hebben we pannenkoeken gebakken voor mensen uit de buurt in ruil voor een donatie.

000.png

5 wijken (Afferden, Deest, Horssen, Puiflijk, d’n Bogerd)

750

pannenkoeken

€ 3.743,-

opbrengst. Deze kwam ten goede aan de voedselwinkel Druten.

000.png

Voedselwinkel Druten

Afgelopen jaar hebben we – op verzoek van de Adviesraad Sociaal Domein – ondersteuning gegeven aan het opzetten van een voedselwinkel in Druten

 • Werving van vrijwilligers

 • Opening: 2 september

Taalmaatjes

- gestart in 2019

- 7 matches

Taalcafé 
- sinds mei 
- 8-10 deelnemers per keer

praktische hulp.png

Contact met mensen om je heen

Meedoen in de maatschappij is lastig als je geen andere mensen ontmoet. Wij organiseren daarom activiteiten waarbij ontmoeting centraal staat.

ONKJBW1.png
Multiculturele vrouwengroep Bingo-3.jpg
klassieke muziek Druten-1.jpg
Multiculturele vrouwengroep Bingo-4.jpg

Samen met theater ’t Mozaïek, de bibliotheek en vluchtelingenwerk organiseerden we Wereldvrouwen Wijchen. 500 vrouwen - van verschillende nationaliteiten en leeftijden – genoten van een avond boordevol workshops, muziek, health & beauty.  

 

De Klassieke muziek luisterkring Druten organiseert iedere maand een bijeenkomst. Hieraan hebben 205 inwoners uit Druten aan deelgenomen. Ook hierdoor zijn er bij inwoners onderling contacten ontstaan.

Er voor elkaar zijn in Wijchen

Soms maak je dingen mee in je leven die een grote impact hebben. Praten met mensen die vergelijkbare ervaringen hebben kan dan heel waardevol zijn. Wij hebben meerdere groepen opgezet waar mensen hun ervaringen met elkaar kunnen delen. Zo komen ze samen verder. Tegelijk voorkomen we dat er (dure) maatwerkvoorzieningen nodig zijn. 

untitled-infogr_45627469.png

45 deelnemers

niet-aangeboren hersenletsel activiteiiten zoals NAH-dag of NAH-café

10 jongeren elke maand

Autisme spectrum stoornis

25 deelnemers elke maand

partnerverlies

9 deelnemers om de week

gescheiden moeder groep

6 deelnemers elk kwartaal

Marikencafé voor ex-kankerpatiënten

25 bezoekers per maand

scheidingsloket

praatgroep.png

5 deelnemers om de week

Autisme spectrum stoornis

jongvolwassenen

10 deelnemers elk kwartaal 

geraakt door kanker

12 deelnemers elke 3 weken

Kindverlies

‘We hebben allemaal hetzelfde verdriet.’ Acht jaar geleden verloor Corina (48) haar 15-jarige zoon aan kanker. ‘En wie begrijpt er dan echt wat je doormaakt en waar je steeds weer mee geconfronteerd wordt? Dat zijn de mensen die ook zo’n immens verlies hebben meegemaakt.’ Vanuit dat idee richtte ze samen met Anton de Boer van MeerVoormekaar de Lotgenotengroep Kindverlies op. ‘Ik wilde graag een plek waar mensen hun verhaal kunnen delen en waar ze herkenning vinden. Sinds een jaar komen we met vaders en moeders – in alle leeftijden - regelmatig bij elkaar. De sfeer is veilig, vertrouwd en eerlijk. Hoe moeilijk het soms is en hoeveel tranen er ook vloeien, het is goed voor ons om er samen over te praten.’

De lotgenotengroep kindverlies is gestart in maart en komt eens per drie weken bij elkaar. De bijeenkomsten worden afwisselend begeleid door een medewerker van MeerVoormekaar, stichting Perspectief en Indigo.

"Waardevol ondanks alle tranen"

Buurtbemiddeling.png
spreukwolk met tekst.png

Nieuw in Nederland

samen aan tafel - intercultureel.png
 • Multiculturele vrouwengroep

  • Een keer per 2 weken

  • 180 deelnemers

 • Taakstelling huisvesting statushouders

  • 9 statushouders gehuisvest en begeleid

 • Spreekuur statushouders

  • dinsdag en donderdag

  • 410 bezoekers

  • 9 coachingstrajecten zelfredzaamheid

Voor mensen die nieuw zijn in Nederland is meedoen soms lastig. Stel je voor: je moet een andere taal leren spreken, bent weg uit je vertrouwde omgeving en je probeert je draai te vinden in een andere cultuur. Om deze mensen te ondersteunen organiseerden we in Druten een aantal activiteiten voor nieuwe Nederlanders.

De kracht van vrijwilligers

Vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor de Wijchense en Drutense samenleving. Veel van onze projecten en activiteiten zouden er niet zijn zonder vrijwilligers. Maar dat niet alleen, passend vrijwilligerswerk kan mensen ook op weg helpen en ze een nieuwe maatschappelijke rol geven. Daardoor voelen ze zich weer betrokken en nuttig.

 

Met de Vrijwilliger Academie ondersteunen we vrijwilligers in hun werk. Ze kunnen workshops en trainingen volgen waardoor ze hun taken (nog) beter kunnen uitvoeren.

 

Als we kijken naar al het vrijwilligerswerk in Wijchen en Druten geeft Vrijwilligerswerk Gelderland de volgende cijfers:

Knipsel.PNG

345

265

bottom of page