top of page

"Van saaie groenstrook tot bruisende ontmoetingsplek"

‘Schiet het al op? Mijn vader kan niet wachten om bij de kinderboerderij aan de slag te gaan!’ Deze vraag kreeg Henk van Haeften (69) onlangs van de dochter van een oudere buurtbewoner. Hartverwarmend noemt hij zulke reacties. ‘Dat is ook de bedoeling, voor én door de wijk. Het Weijkpark moet echt een ontmoetingsplek worden voor jong en oud.

 

Ons idee begon klein, met een inclusieve speelplaats, maar liep al snel uit de hand. We hebben nu ook plannen voor een dierenweide, moestuin, dagbesteding en zelfs kinderopvang. Daarom is het fijn dat MeerVoormekaar ons helpt en het geheel overziet.’

Het Weijkpark is een burgerinitiatief in Wijchen om de leefbaarheid en onderlinge betrokkenheid te vergroten. Als MeerVoormekaar zijn we voorzitter van de regiegroep, begeleiden we het proces en hebben we korte lijntjes met andere betrokken organisaties.

Sterke buurt

Een sterke buurt is een prettige plek om te leven en een vangnet als het even tegenzit. Daarom werken wij aan buurten waar mensen naar elkaar omzien en waar iedereen prettig kan leven.

 

In 2019 hebben we veel verschillende activiteiten ondernomen om de buurten in Wijchen en Druten te versterken. We zetten een aantal van de hoogtepunten voor je op een rij.

 

Als een van de eersten in Bergharen maakten Hans* (72) en zijn vrouw gebruik van de dorpsondersteuners. ‘Mijn vrouw heeft polyneuropathie waardoor ze constant pijnklachten heeft. Met Els en Niny – de dorpsondersteuners van MeerVoormekaar– hebben we besproken hoe onze toekomst eruit zou kunnen zien. Ze zijn bij ons op huisbezoek geweest en we hebben samen gekeken wat er mogelijk is. Ik vond het heel prettig om de situatie met buitenstaanders te bespreken. Even een luisterend oor én ze hebben ons getipt contact op te nemen met het Sociaal Wijkteam. Daardoor heeft mijn vrouw nu een aangepaste elektrische fiets gekregen, wat haar meer vrijheid teruggeeft. Volgens mij kunnen dorpsondersteuners mensen echt op weg helpen, zeker als hun thuissituatie of toekomst onzeker is.’

Els en Niny  zijn de dorpsondersteuners die sinds dit jaar bij ons in dienst zijn. Zij verbinden mensen met elkaar en professionals, signaleren hulpvragen en stimuleren zelfredzaamheid.
*Wegens privacyredenen is Hans niet zijn echte naam.

Samen de toekomst bespreken

Oma op fiets.png
spreukwolk met tekst.png

Samen aan de slag in de wijk

002.png

Traject buurtnetwerk in Valendries. We hebben 180 gesprekken gevoerd met zelfstandig wonende ouderen, zodat ze elkaar gaan ontmoeten en ondersteunen.

000.png

MeerVoormekaar nam deel aan het overleg met het sociale wijkteam van Wijchen. We hebben gesproken over meer preventieve voorzieningen. Vanaf het vierde kwartaal hebben we onze casussen geregistreerd.

untitled-infogr_45601586 (2).png

Ondersteuning

Dorpsraad Deest

Behoeftepeiling voor uitbreiding van de activiteiten in dorpshuis De Lier in Puiflijk

8 gesprekken gevoerd

Bijeenkomst met 80 aanwezigen

001.png
000.png
Sterke buurten set 1.png

We werken nauw samen met andere partners in de wijk. Zo hebben we samen met RIBW en Pluryn gekeken naar GGZ-gerelateerde preventie.

untitled-infogr_45601586.png

Resultaat:

  • Dorpsraad opgezet

  • Ontmoetingsochtend in voorbereiding

  • Inloopmoment in voorbereiding

In september zijn twee dorpsondersteuners begonnen in Bergharen, Hernen en Leur. Hun doel? De leefbaarheid in de kernen verhogen zodat ze toekomstbestendig worden en blijven.

5 wijkcentra in Wijchen ondersteund.

002.png

WijWijchen WijWijchen is het digitale dorpsplein en de gemeentegids van Wijchen. Het brengt buurtbewoners met elkaar in contact en koppelt sociale initiatieven, buurtbewoners en organisaties aan elkaar. Ons aandeel?

001.png

Project ‘Hart van Zuid’ onderzoekt hoe Wijchen-Zuid een prettige woon- en leefomgeving blijft voor de komende dertig jaar. MeerVoormekaar was lid van de stuurgroep.

002.png

Ondersteuning van WijWijchen-vrijwilligers. En onderhoud en uitbreiding WijchenWieWatWaar

002.png

E-mailcampagne voor de gegevenscontrole van organisaties in WijchenWieWatWaar

002.png

Stoepkrijtactie ter promotie met veel respons of Facebook. 

001.png
001.png

Betrokken bij 15 bijeenkomsten

37 huisbezoeken gedaan in Huissteden met woningcorporatie Talis

Buurtbemiddeling

In iedere buurt ontstaat wel eens wrijving tussen bewoners. Ook dan staat MeerVoormekaar voor je klaar. We ondersteunen buurten via buurtbemiddeling. Daarbij richten we ons niet alleen op het oplossen van conflicten. Voor ons is buurtbemiddeling ook succesvol als buren een weg vinden om naast elkaar te leven en begrip krijgen voor elkaars situatie.

000.png
000.png

58 aanmeldingen 

31 succesvolle bemiddelingen (77%) 

35% van de aanmeldingen wordt naar ons doorverwezen (naar Talis, SWT, Politie en Gemeente)

8 trajecten buurtcoaching waarmee we buren helpen beter om te gaan met hun situatie

000.png
000.png
000.png

65% van de aanmeldingen komt zelfstandig naar buurtbemiddeling

referee.png
Buurtbemiddeling.png
001.png

11 buurtbemiddelaars

001.png

2 buurtbemiddelaars

opgeleid

001.png

4 intervisies met buurtbemiddelaars

001.png
001.png

Buurtbemiddelaars zijn getraind om helder te krijgen wat belangrijk is voor beide buren. Vaak weten inwoners vooral wat ze niet willen. Onze bemiddelaars kunnen dat vertalen naar wat mensen wél willen.

2 trainingen met

buurtbemiddelaars

Buurtbarbecue in Alverna

Alverna is een kern waar relatief meer ouderen wonen. Als ouderen lang zelfstandig willen blijven wonen is het belangrijk dat ze zich ervan bewust zijn wat je nodig hebt als je ouder wordt. Bijvoorbeeld: Heb je een goed netwerk om je heen? En zo niet, hoe realiseer je dat dan? Het stimuleren van netwerken vraagt ondersteuning vanuit MeerVoormekaar. We zijn alvast gestart met het organiseren van een buurtbarbecue. Zo konden bewoners elkaar beter leren kennen en hebben wij meer inzicht in onze taak.

buurtbbq.png

‘Als buren elkaar niet kennen en overlast ervaren, ontstaan er vaak onjuiste aannames.’ Volgens Monique is dat een terugkerend aspect van gedoe tussen buren. ‘Ik moet denken aan een stel dat last had van hun ‘Turkse’ bovenburen. Ze klaagden over moslims, die geen Nederlands konden en gebedsdiensten hielden. Door onze bemiddeling kwamen de buren met elkaar in gesprek. Wat bleek? De bovenburen waren Syrische christenen. Ze konden prima Nederlands, maar luisterden af en toe naar de Arabische radio. Een heel ander verhaal dus dan wat de onderburen er zelf van hadden gemaakt. Een aantal weken later belden we voor de follow-up. Blij verrast vertelden ze het Syrische stel zo lekker voor ze had gekookt! Meer respect en begrip, leidt meestal tot een oplossing.’

Monique Hoogakker is onze coördinator buurtbemiddeling in Wijchen. Met tien getrainde vrijwilligers bemiddelen we in burenkwesties van vragen over erfscheiding en geluidsoverlast tot pestgedrag. Wij begeleiden, maar de buren bedenken en maken hun afspraken altijd zelf. 

Minder ruzie, meer begrip

samen aan tafel - intercultureel.png
spreukwolk met tekst.png
bottom of page